top of page

Předškolní přípravě se věnují nespící děti v čase po obědě a relaxaci, kdy nejsou rušeny malými a mohou se plně soustředit na individuální práci. Každý den se děti chvíli věnují grafomotorickým cvičením (příprava ruky na budoucí psaní ve škole) a poté rozvíjení svých předmatematických a jazykových schopností, které jsou potřeba, aby jejich budoucí přechod do školy byl co nejhladší.

předškolní příprava.png
RODIČOVSKÁ SCHŮZKA 10 2019.png
metoda_dobrého_startu.png
hejný.png
bottom of page