Předškolní přípravě se věnují nespící děti v čase po obědě a relaxaci, kdy nejsou rušeny malými 

a mohou se plně soustředit na individuální práci. Každý den se děti chvíli věnují grafomotorickým cvičením

(příprava ruky na budoucí psaní ve škole) a poté rozvíjení svých předmatematických a jazykových schopností,

které jsou potřeba, aby jejich budoucí přechod do školy byl co nejhladší.

 
Pro děti od 2 let                                                                               Provozní doba: 6.15-17.00                       kontakt: Iva Brandejsová, tel.: 608 700 524, 731 192 239  
Mateřská škola Bludovice, Nový Jičín, s kapacitou 24 dětí, zapsaná v rejstříku školských právnických osob a v rejstříku škol a školských zařízení. 
  • Wix Facebook page
školka Bludovice Nový Jičín hlídání dětí