top of page

CENÍK

Školné zahrnuje:

 • vysoce kvalitní výchovu, vzdělávání a péči o dítě 

 • odpolední umělecké, technické a badatelské kroužky

 • výlety, návštěvy divadla, kina, muzeí apod.

 • mikulášský, vánoční a velikonoční balíček

 • dárek při oslavě narozenin dítěte

Daňová sleva za školku 

Na základě našeho potvrzení o zaplaceném školném můžete uplatnit slevu na dani z příjmů  až do výše stanovené vládou pro daný rok (17.300,- za rok 2023). (viz např. zde)

Děti od 3 let věku

5 dnů        4 dny        3 dny        2 dny        1 den        ...v týdnu

Celodenní docházka

Stravné (svačina, oběd, svačina)

2.700,-      2.500,-      2.200,-     1.700,-       1.000,-     ...za měsíc

     63,-           63,-           63,-          63,-         63,-        ...za den

Příklad:

Dítě je do školky zapsáno na plnou docházku (= pět dní v týdnu, tj. cca 20 dní v měsíci) - školné činí 2.700,- za měsíc.  

Děti do 3 let věku

5 dnů        4 dny        3 dny        2 dny        1 den        ...v týdnu

Celodenní docházka

Stravné (svačina, oběd, svačina)

5.500,-      5.200,-      4.000,-     2.600,-       1.400,-     ...za měsíc

Školský zákon nařizuje snížit kapacitu třídy o 2 za každé dítě mladší 3 let, tj. dvouleté dítě zabírá 3 místa.

     63,-           63,-           63,-          63,-            63,-     ...za den

Pokyny k platbám
 • Školné je paušální částka, která se nekrátí při absenci kratší než 1 měsíc a o prázdninách.
  • Zálohy na školné na další měsíc, stanovené ve smlouvě o vzdělávání za úplatu, prosím posílejte na účet            č. 2501256118/2010 vždy do 18. dne v měsíci s Vám přiděleným variabilním symbolem.

  • Do zprávy pro příjemce uveďte jméno dítěte.

 • Stravné je zálohová částka, vyúčtování podle skutečně odebraných obědů se provádí k 31.12. a k 31.8 daného školního roku.
  • Stravné činí 63,- Kč/den a zahrnuje ranní svačinu, oběd a odpolední svačinu.

  • Dodavatelem stravy do školky je jídelna ZŠ Komenského 68.

  • Podpisem smlouvy o vzdělání zároveň přihlašujete své dítě ke stravování. Stravování je z nařízení Ministerstva školství, mládeže a sportu pro všechny děti v mateřské škole povinné.

  • Pokud není odhlášení dopředu možné, mohou si žáci nebo rodinní příslušníci první den absence ve škole oběd odebrat do jídlonosiče za běžnou (dotovanou) cenu.

  • V případě speciálních diet je možné s rodiči uzavřít smlouvu o zajišťování vlastní stravy pro dítě.

bottom of page