ZÁPIS DO ŠKOLKY

Děti přijímáme děti průběžně po celý rok do naplnění kapacity. 

Jedinými dvěma podmínkami přijetí je dovršení druhého roku věku dítěte a potvrzení od pediatra o způsobilosti dítěte navštěvovat mateřskou školu.

 

Abyste se mohli správně rozhodnout, přijďte se k nám nejprve podívat. Naše paní učitelky Vás rády provedou školkou i tím, co děláme a proč, a můžeme probrat Vaše potřeby a naše možnosti. 

Schůzku si prosím sjednejte předem telefonicky nebo mailem.

Zápis v době koronaviru 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává ze dne 3. 4. 2020 v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření (č. j. MSMT-15657/2020-1) k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021.

Po dobu karantény budou zápisy probíhat bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců.

Přihlášky lze podat těmito způsoby:

  • do datové schránky školy: ID schránky bb7pnxr

  • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem: skolka.bludovice@gmail.com

  • poštou: Mateřská škola Bludovice, Bludovice 73, 741 01 Nový Jičín

  • osobně po telefonické domluvě

K žádosti (Přihláška dítěte k předškolnímu vzdělávání viz níže) přiložte Souhlas se zpracováním osobním údajů a u dítěte, na které se nevztahuje povinnost předškolního vzdělávání, doklad o povinném očkování dítěte, a to buď:

  • čestné prohlášení, že je dítě řádně očkované (Čestné prohlášení o očkování viz níže) a kopii očkovacího průkazu dítěte

  • potvrzení lékaře o tom, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním nebo doklad o tom, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci, pokud je zákonný zástupce již získal

  • v případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

 

Přijetí Vaší zaslané žádosti ředitelka MŠ potvrdí e-mailem. V případě, že v žádosti nebude uvedena e-mailová adresa, registrační číslo bude zasláno poštou na uvedenou adresu pro doručování písemností.

Rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání bude zákonnému zástupci zasláno písemně na uvedenou adresu pro doručování písemností.

Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinnému předškolnímu vzdělávání, které dovrší věku 5 let do 31. srpna 2020, pouze pokud se jeho dítě v mateřské škole ještě nevzdělává.