top of page

DOKUMENTY ŠKOLKY

Soukromá mateřská škola zapsaná v rejstříku školských právnických osob a v rejstříku škol a školských zařízení

právní forma:                               školská právnická osoba:           

zřizovatel:                                    Bc. et Ing. Petr Brandejs

sídlo:                                            Bludovice 73, 741 01 Nový Jičín

Rezortní identifikátor:                   691 005 893

fakturační adresa:                        Mateřská škola Bludovice

                                                     Bludovice 137

                                                     741 01 Nový Jičín

                                                     IČ: 02 541 181

GDPR (ochrana osobních údajů a dat)

Mateřská škola Bludovice je správce osobních údajů a dat, které v souladu se svou činností zpracovává. Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet k pověřenci GDPR prostřednictvím datové schránky MŠ.

adresa datové schránky MŠ Bludovice:   bb7pnxr

PROHLÁŠENÍ O PŘÍSTUPNOSTI

 

Mateřská škola Bludovice se zavazuje k zpřístupnění své internetové stránky v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tj. s vnitrostátními právními předpisy, které provádějí směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102[1],

 

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na internetovou stránku www.skolkabludovice.cz.

 

Stav souladu

Tato internetová stránka je plně v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Nepřístupný obsah

Na internetové stránce není žádný nepřístupný obsah.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 4. 2. 2020 vlastním posouzením provedeným subjektem veřejného sektoru (MŠ Bludovice).

Zpětná vazba a kontaktní údaje

K informování subjektu veřejného sektoru o veškerých problémech z hlediska souladu a k vyžádání informací a obsahu, které jsou vyňaty z rozsahu působnosti směrnice, stěžovatel použije e-mailovou adresu subjektu: skolka.bludovice@gmail.com. Odpověď na informaci obdrží do 30 dnů.

Postupy pro prosazování práva

V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost zaslanou v souladu s čl. 7 odst. 1 písm. b) směrnice se stěžovatel může obrátit na orgán pro prosazování práva:

Ministerstvo vnitra

odbor eGovernmentu

náměstí Hrdinů 1634/3

140 21 Praha 4

e-mail: pristupnost@mvcr.cz

 

[1]Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru (Úř. věst. L 327, 2.12.2016, s. 1).

bottom of page