top of page

vzdělávací filozofieReggio Emilia

DÍTĚ JAKO AKTIVNÍ ÚČASTNÍK UČENÍ Každé dítě má přirozenou schopnost klást otázky, interpretovat a porozumět světu kolem sebe. Vzdělávání se zaměřuje na silné stránky a potřeby jednotlivých dětí a vede je k bádání a k vytváření a předkládání jejich vlastních názorů a návrhů.

DŮLEŽITÁ ROLE PROSTŘEDÍ Za velmi důležité je v přístupu Reggio Emilia považováno fyzické prostředí školky. Krásné a stimulující materiály a dobře uspořádané a pěkné prostředí je dětem i dospělým inspirací a pomocníkem při učení a vede děti k tomu, že se následně i ony samy budou dobře starat o prostředí kolem sebe.

SPOLUPRÁCE KOMUNITY PŘI VÝCHOVĚ DĚTÍ Filozofie Reggio Emilia klade důraz na důležitost rodiny a komunity při výchově a vzdělávání dětí. Aby se každému dítěti dostalo to nejlepší možné vzdělávání a péče, jsou rodiny jsou zvány k aktivní roli ve vzdělávacím procesu. Neustálou komunikací mezi rodinami, učiteli, dětmi a širší komunitou se vytváří bohaté sociální prostředí pro všechny zúčastněné.

DOKUMENTACE PROCESU UČENÍ Učitelé zaznamenávají rozvoj jednotlivých dětí pomocí technik, jako jsou např. výtvory dětí, přepisy a nahrávky dětských komentářů, fotografie apod. Ty se pak ve školce vystavují a ukládají do deníků jednotlivých dětí a tak je rozvoj dětí neustále sdílen s rodinami. Dokumentace také umožňuje učitelům smysluplně plánovat program.

100 jazyků, ANEB NEJSME VŠICHNI STEJNÍ Věříme, že děti mají právo vyjadřovat své potřeby, myšlenky a emoce. Učitelé nabízejí dětem různé možnosti sebevyjádření a učit se a rozvíjet mnoha různými způsoby.

bottom of page