top of page
tradinář kniha.png
PROJEKTY

Projektům se věnujeme dopoledne, a to ve větších či menších skupinách. Hlavní kostru projektů tvoří cyklus našich tradičních svátků a v období mezi nimi si děti volí témata kratších projektů, podílí se na výběru

a plánování aktivit souvisejících s tématem, učí se rozhodovat,

spolupracovat, hledat a třídit informace, plánovat,

hodnotit, sdílet a slavit své úspěchy.

Učitelé v projektech nejsou předkladateli pravdy,

ale pravdu hledají spolu s dětmi.

O každém projektu vzniká projektová kniha,

která je k nahlédnutí ve školce.

Tradinář

Cyklus lidových tradičních svátků vždy určoval běh života a stejně tak je tomu i u nás ve školce. Učíme se poznávat naši kulturu, , tancujeme, zpíváme, vyrábíme, slavíme. 

Inspiraci, poučení a spolupráci hledáme a nacházíme u místních spolků, sdružení a organizací které se lidovou tradicí zabývají, jako jsou např. SLPT Javorník, Venkovská škola Bludička, blízká i vzdálená muzea, skanzeny a farmy.

Kniha "Tradinář - rodinný a tvořivý rok plný oslav a rituálů" autorek Moniky Kindlové a Martiny Boledovičové

s tímto naším pohledem na svět dokonale rezonuje a proto ji v programu hojně využíváme.

tradinář.png
bottom of page