STEAM = science (věda) + technology (technika) + engineering (technologie) + art (umění) + mathematics (matematika)

My ve školce se těmto senzačním a dobrodružným oblastem věnujeme ve formě odpoledních aktivit prováděních ve skupinách nebo individuálně. Některé aktivity jsou pravidelné, jiné si volíme podle momentální nálady a přání dětí. A některé z těchto aktivit dokonce vedou rodiče našich dětí. Moc děkujeme!