top of page

Naším cílem je vytvářet školku s duchem pospolitosti,

kde se děti, učitelé a rodiny cítí dobře.

Náš vzdělávací program je utvářen průběžným plánováním didaktiky, prostředí a úlohy pedagogů, nikoli používáním předdefinovaných programů,

protože každému dítěti i pedagogovi vyhovuje jiný styl učení.

Zvolili jsme si proto vzdělávací přístup Reggio Emilia,

který je postaven na těchto zásadách:

dítě jako aktivní účastník učení

důležitá role prostředí

spolupráce školy, rodiny a komunity při výchově dětí

dokumentace procesu učení

100 jazyků, aneb Nejsme všichni stejní

Více o vzdělávacím přístupu Reggio Emilia...

 

bottom of page