top of page

Volné hry jsou přirozenou a velmi důležitou aktivitou dětí předškolního věku.

V rámci hraní, kdy si děti samy, bez zásahu dospělého, určují, co jak, kde a s kým budou dělat, se nejrychleji rozvíjí jejich emoční a sociální inteligence, fantazie, hrubá i jemná motorika. Proto volné hře také věnujeme velkou část dne.

7_edited.png
bottom of page