top of page

HISTORIE ŠKOLKY

1939              V roce 1939 založili občané Bludovic školku v čísle popisném 73. Bludovice byly v sudetské oblasti, školku

                       navštěvovaly německé děti. 

1945-1947    Po válce byla naprostá většina původních obyvatel odsunuta do Německa. Školka pravděpodobně po válce asi

                       dva roky nefungovala, pak se její provoz obnovil, tentokrát s českými dětmi. Většina dětí z Bludovic i pár

                       novojičínských do této školky chodila a paní učitelky byly také místní.

1965              V sedmdesátých letech občané Bludovic ke starému objektu přistavěli ložnici a dům dostal nový střešní plášť.

1968              Na zahradě byla slavnostně zasazena "Lípa svobody". Ta je v současnosti už impozantním stromem. :)

1992              Školka fungovala ještě nějakou dobu po sametové revoluci. Pak ale poklesl počet dětí a v Novém Jičíně se uzavřelo

                       několik školek, včetně té naší.

1993-2012    V následujících letech zde postupně byla restaurace, prodejna potravin, prodejna nářadí a interiérové studio.

                       Budova byla několikrát drobně přestavována.

2013-2014    Na konci r.2013 město nabídlo budovu k pronájmu a my jsme se rozhodli provoz školky obnovit. Stavební a

                       hygienické normy se za tu dobu velmi zpřísnily, takže nestačí jen úklid a výmalba. Budovu je potřeba znovu

                       rekonstruovat. Do konce června interiér, v červenci zahradu, ochrannou zeď k silnici a parkoviště. Město také

                       opravuje chodník u školky, na cestě instaluje výstražné značky.

31.8. 2014      Proběhl den otevřených dveří, během kterého se na staronovou školku přišlo podívat mnoho milých lidí. Byli mezi

                       nimi ti, kdo nám se zřízením školky pomohli, ti, kteří tu do školky kdysi sami chodili, i ti, koho prostě jen zajímalo, cože

                       je to tady nového :). Děkujeme, bylo to krásné setkání!

1.9.2014          Provoz školky byl oficiálně zahájen. 

04.2015         Město provedlo zateplení budovy a výměnu oken a dveří, na což získalo dotaci z Evropských fondů.

                       Moc děkujeme!

04.2017         Město Nový Jičín vybojovalo bitvu s ŘSD (Ředitelství silnic a dálnic) - majitelem silnice vedoucí kolem školky a

                       prosadilo výstavbu přechodu pro chodce v blízkosti školky. Opět moc děkujeme! 

PŘED A PO (rekonstrukci)

Díky místním pamětníkům jsme si mohli naskenovat fotografie z historie školky (od r.1945 do r.1992). Z důvodu ochrany osobních dat jsou však fotografie nyní nedostupné, dokud se nám nepodaří získat potřebné souhlasy s jejich zveřejněním. 

Pokud máte jakoukoli informaci, fotografie, jména dětí či učitelů, příběhy, vzpomínky, cokoli spojené s touto školkou, napište nám, prosím.

Děkujeme!

Ze vzpomínek pamětníků:

 

Nejprve školka fungovala jen dopoledne a neměla ložnici. Děti si nosily svačinku z domu a na oběd už byly také doma. 

V roce 1965 byla přistavěna zadní část budovy a školka začala fungovat jako celodenní. Zároveň se ve školce začalo vařit. Vedení školní kuchyně měla na starosti některá paní učitelka a jídelníčky musela vždy dát odsouhlasit dětské lékařce.

V sedmdesátých letech platilo, že aby bylo dítě přijato do školky, musel rodič odpracovat alespoň 30 hodin na stavbě samoobsluhy (dnešní benzinové pumpy). Průlezky na školkové zahradě také vyrobil jeden z tatínků.

bottom of page