top of page

JAK SI ŠKOLKU UŽÍT...

Školka je pro většinu dětí (a jejich rodičů) velkým přínosem.

Jak to udělat, aby pro Vás i Vaše dítě byl pobyt ve školce nejen užitečný, ale také příjemný?

Přinášíme Vám rady a doporučení, které shrnují naše zkušenosti i doporučení psychologů:

Protože málokdo má rád náhlé přechody do neznámého.
Začněte se na školku doma připravovat
s předstihem.
Abyste pomohli 
svou jistotou
svému dítku
při adaptaci.
Mějte ujasněny důvody, proč chcete, aby Vaše dítko začalo chodit do školky.
Protože dítě
má radar na Vaše pocity a reaguje na Vaše chování.
Reagujte na reakce dítěte dospěle (citlivě a rozumně).
Protože dítě
potřebuje stálost,
pravidelnost,
jistotu.
Využívejte pravidla
a rituály.
Jde nám o stejnou věc jako Vám.
A máme na to vzdělání a zkušenosti.
Spolupracujte
s učitelkami ve školce a důvěřujte jejich doporučením.
Přečtěte si víc ->

Při nástupu do mateřské školky se bude muset každé dítě vyrovnat se spoustou nových věcí, nových zážitků a pocitů. Zásadní pro dítě jistě bude pro něj doposud neznámé prostředí mateřské školky, nové hračky, nové osoby (dospělé i děti) v blízkosti a komunikace s nimi, nový denní režim – odlišný od režimu domácího, nové požadavky a nároky na dítě kladené, odloučení od rodičů.

Věřte svému dítěti i sobě, že to zvládnete.

My pro to uděláme maximum.

bottom of page