top of page

ROZVOJ INTELIGENCE a tzv. PREGRAMOTNOSTÍ

UČÍME SE

ROZHODOVÁNÍ, SPOLUPRÁCI, 

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ A POROZUMĚNÍ SVĚTU

projektová metoda výuky

= pedagogika Reggio Emilia

S předškoláčky se každý den v týdnu, v klidném čase, kdy malé děti spí, věnujeme jiné aktivitě na rozvoj schopností a dovedností potřebných pro úspěšný vstup do školy. 

Menší děti mají tyto aktivity, v rozsahu a obsahu přiměřeném jejich věku, integrovány v řízené činnosti během dne.

pondělí

PŘEDČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST

podle

prof. Elkonina

úterý

PŘEDMATEMATICKÁ

GRAMOTNOST

LOGIKA

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

podle

prof..Hejného

středa

JAZYKOVÁ

GRAMOTNOST

metoda

Dobrého startu

čtvrtek

PŘEDČTENÁŘSKÁ

GRAMOTNOST

podle

prof. Elkonina

pátek

PŘEDČTENÁŘSKÁ

GRAMOTNOST

EMOCE

tvořivý deník

čtení s porozuměním (15 min.)

grafomotorika (10 min.)

relax a mindfulness ("Tiše a pozorně jako žabka") (10 min.)

Ve volných chvílích dětem nabízíme hry na rozvoj inteligence podle metody NTC, kterou vyvinula Mensa ČR. 

bottom of page