top of page

ROZVOJ EMOČNÍ A SOCIÁLNÍ INTELIGENCE DĚTÍ

Máme jednu věkově smíšenou třídu dětí od 2 do 6 let. Na 1 pedagoga připadá max. 12 dětí, máme proto možnost se věnovat dětem individuálně.

Adaptační režim při nástupu dítěte do školky je flexibilní - reagujeme na potřeby dítěte a možnosti a přání rodičů. Rádi Vám poradíme podle našich nejlepších zkušeností.

Naše prostředí je útulné, podnětné a pod-poruje u dětí samostatnost i schopnost spolupracovat mezi sebou. 

Naše pravidla jsou jednoduchá, nemnohá, a vytváříme je spolu s dětmi.  Učíme se je dodržovat, aby se nám spolu žilo dobře.

Pedagogové jsou laskaví a děti u nich vždy najdou otevřenou hřejivou náruč.

Při vytváření nabídky aktivit v denním programu bereme v úvahu temperament jednotlivých dětí, tak aby se každé dítě mohlo rozvíjet svým učebním stylem.

Po celou dobu docházky dítěte do školky s ním vytváříme jeho "tvořivý deník", reflektující jeho pocity, přání, zkušenosti, úspěchy apod. Do deníku mohou přispívat také rodiče.  

Kniha je krásným svědkem zrání dítěte i záznam pro jeho budoucí zvědavost, kým bylo, když bylo malé. 

rodinná atmosféra

pravidelné aktivity rozvíjející emoční a sociální inteligenci dětí

bottom of page