...v PROSINCI

              naše celoměsíční téma jsou "PROSINCOVÉ SVÁTKY" 

 

 

 

 • 1.12.-5.12.: TĚŠÍME SE NA SVATÉHO MIKULÁŠE

vzdělávací cíle

 • Poznávací: kdo to byl sv. Mikuláš

 • Postojový : poznávat mravní hodnoty a jejich význam v životě společnosti (láska, soucit, štědrost, pokora ...)

 • Hodnotový: umět přijmout dar a poděkovat za něj

 

vzdělávací oblasti

 • Dítě a jeho tělo: ,,čertí rej''

 • Dítě a jeho psychika: povídáme si o sv. Mikuláši, čtení o adventu

 • Dítě a ten druhy: umíme poděkovat 

 • Dítě a svět: poznáváme tradice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • 8.12.-12.12.: VÁNOCE, VÁNOCE PŘICHÁZEJÍ

vzdělávací cíle

 • Poznávací: Osvojit si základní poznatky o znacích spojené s Vánoci.

 • Postojový :  Všímat si toho, ci si druhý přeje, co potřebuje. Těšit se z hezkých a příjemných zážitků

 • Hodnotový: Vytvořit si kladný vztak ke znakům, vztahujících se k vánočnímu času.  

 

vzdělávací oblasti

 • Dítě a jeho tělo: Poznávání Vánoc všemi smysly.

 • Dítě a jeho psychika: Těšit se z příjemných předvánočních zážitků.

 • Dítě a ten druhý: Pomáhat ostatním, vnímat přání ostatních dětí.

 • Dítě a společnost: Poznávání nových vánočních znaků.

 • Dítě a svět: Vánoční nadšení kolem nás.

 •  

   

   

   

   

   

   

   

   

15.12.-19.12.: ZIMA

vzdělávací cíle

 • Poznávací: poznáváme tradice Vánoc (pečení cukroví, zdobení stromečku, darování vánočních přání)

 • Postojový: věříme na Ježíška

 • Hodnotový: těšíme se na Štědrý den

 

vzdělávací oblasti

 • Dítě a jeho psychika: kouzlo Vánoc

 • Dítě a ten druhy: umíme druhému udělat radost

 • Dítě a svět: Vánoce jsou všude - kdo nám přináší dárky

 

 

 

 

 

 

23.12.2014: VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ

V předvečer Štedrého dne jsme společně přivítali Vánoce

krátkým setkáním ve školce, koledami v kapličce v Bludovicích  

a nahlédnutím do betlémské stáje na farmě Bludička...

Děkujeme, bylo to s Vámi moc krásné!     

 

 

 

 

 

1/16

1/7

1/8

1/9