...v listopadu

naše celoměsíční téma je "PODZIM" 

 

 

 

 • 24.11.-28.11.: BLÍŽÍCÍ SE ZIMA

vzdělávací cíle

 • Poznávací: Jaké oblečení potřebujeme na zimu. Jak se chovají zvířátka, když se blíží zima.

 • Postojový :  Uvědomění si, co vše s sebou přináší blížící se zimní období.

 • Hodnotový: Pozitivně vnímat okolní přírodu, charakteristické rysy pro příchod zimy.         

 

vzdělávací oblasti

 • Dítě a jeho tělo: Nácvik správného a samostatného  oblékání

 • Dítě a jeho psychika: Přizpůsobení se změnám v počasí x změnám v náladě.

 • Dítě a ten druhý: Respektování ostatních dětí při délce oblékání.

 • Dítě a společnost: Poznávání nových pranostik, legend, svátků...

 • Dítě a svět: Změny v přírodě(v počasí), zvířátka se pomalu ukládájí k zimnímu spáku.

 

 

 • 18.11.-21.11.: BARVY PODZIMU

vzdělávací cíle

 • Poznávací: umět poznat pět základních barev podzimu, vědět, kde je najdeme v přírodě

 • Postojový :  barvy jsou všude kolem nás (vnímat tyto barvy při každé činnosti, v každém prostředí)

 • Hodnotový: proč je podzim barevný

 

 

vzdělávací oblasti

 • Dítě a jeho tělo: taneční a hravý podzim v naší školce

 • Dítě a jeho psychika: vedeme dialog s dítětem, dokážeme si povídat o barvách v ranním kruhu, zpíváme, tvoříme z písmen

 • Dítě a ten druhy: dokážeme kooperativně pracovat, společně poznáváme barvy a přiřazujeme k nim, dokážeme se dohodnout

 • Dítě a svět: podzim venku - podzim ve školičce

 

 

 • 10.11.-14.11.: LÍSTEČEK MI NA DLAŇ SPAD

vzdělávací cíle

 • Dítě a jeho tělo: Grafomotorické cvičení, napodobování padajícího listí.

 • Dítě a jeho psychika: Jaký list se mi ze všech líbí nejvíce.

 • Dítě a ten druhý: Respektování rozhodnití ostatních(při výběru činnosti, listů)

 • Dítě a společnost: Poznávám, jak se na podzim hrabe listí, co lidé dělají jiného s listím.

 • Dítě a svět: Listí na zahradě, v lese, na louce.

 

 

vzdělávací oblasti

 • Dítě a jeho tělo: Grafomotorické cvičení, napodobování padajícího listí.

 • Dítě a jeho psychika: Jaký list se mi ze všech líbí nejvíce.

 • Dítě a ten druhý: Respektování rozhodnití ostatních(při výběru činnosti, listů)

 • Dítě a společnost: Poznávám, jak se na podzim hrabe listí, co lidé dělají jiného s listím.

 • Dítě a svět: Listí na zahradě, v lese, na louce.

 

 

 • 3.11.-7.11.: POVOLÁNÍ MÝCH RODIČŮ

vzdělávací cíle

 • Poznávací: znát a pochopit profesi rodičů, seznámit se s profesemi, který svět nabízí

 • Postojový :  uvažovat nad tím, zda chci vykonávat stejnou profesi jako rodiče, nebo jinou

 • Hodnotový: proč maminka s tatínkem chodí do práce

 

vzdělávací oblasti

 • Dítě a jeho tělo: jak je práce farmářů náročná, hrajeme si na farmáře a zvířata

 • Dítě a jeho psychika: rozvoj komunikativních schopností (umí popsat, koho vidí na obrázku, umí mluvit o dané profesi, co k profesi potřebujeme, jak se při  ní oblékáme atd.)

 • Dítě a ten druhy: při práci je důležitý kolektiv

 • Dítě a svět: poznáváme práci farmářů, profese rodičů

 

 

 

 

 

 

Pozn.:

POZNÁVACÍ cíl = rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání 

POSTOJOVÝ cíl = osvojení základů hodnot, na nichž je založena naše společnost 

HODNOTOVÝ cíl = získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí 

 

1/21

1/8

1/10

1/28