...v září

 

...naše dvě celoměsíční témata jsou "JÁ" a "PODZIM" 

 

 • 22.9.-30.9.: Můj pokoj a jak jsem rád, když se v něm vyznám

vzdělávací cíle

 • POZNÁVACÍ: hlubší poznávání vnitřního a vnějšího prostředí MŠ

 • POSTOJOVÝ: přijetí a osvojení si návyků k uklízení v MŠ i doma,                            správného chování v MŠ  

 • HODNOTOVÝ: získání kladného vztahu k uklízení, pěstování                                   samostatnosti

vzdělávací oblasti

 • dítě a jeho tělo: uvědomování si, kde se cítíme dobře a proč, manipulace s předměty, uklízení hraček

 • dítě a jeho psychika: rozeznávání vlastních věcí, značky, místa

 • dítě a ten druhý: učit se respektovat osobní prostor druhého 

 • dítě a svět: třídění věcí, včetně odpadu

 

 

 

 • 15.9.-19.9.: Nejsou draci jako draci

vzdělávací cíle

 • POZNÁVACÍ: Seznámení se s různými druhy draků, uvědomění si rozdílů. Poznání rozmanitosti přírody.

 • POSTOJOVÝ:  získání osobní spokojenosti, sebevědomí při tvorbě a hře. Přijmout úspěch i neúspěch.

 • HODNOTOVÝ: získání kladného přístupu při skupinové práci, vytvoření aktivních postojů k podzimní přírodě. Posilování kladných postojů ke všem ve školce.

vzdělávací oblasti

 • dítě a jeho tělo: jsem jiný než drak

 • dítě a jeho psychika: draků (ani bubáků) se bát nemusíme

 • dítě a ten druhý: skupinové hry

 • dítě a svět: přichází podzim

 • dítě a společnost: 

 

 

 • 8.9.-12.9.: Lidské tělo

vzdělávací cíle

 • POZNÁVACÍ:  poznáváme sami sebe

 • POSTOJOVÝ:  máme sami sebe rádi

 • HODNOTOVÝ: neubližujeme sami sobě (ani jiným)

vzdělávací oblasti

 • dítě a jeho tělo: lidské tělo

 • dítě a jeho psychika: 

 • dítě a ten druhý: naše ručičky si pomáhají a neubližují (pravidla     chování ve vztahu k druhému)

 • dítě a společnost: poznávání pravidel školky

 • dítě a svět: 

 

 

 • 1.9.-5.9.: Seznámení se školkou

vzdělávací cíle

 • POZNÁVACÍ: seznámení s novým prostředím MŠ, s novými kamarády

 • POSTOJOVÝ: přijetí pravidel slušného chování

 • HODNOTOVÝ: získat kladný vztah k MŠ a ke svým novým kamarádům

vzdělávací oblasti

 • dítě a jeho tělo: podpora samostatnosti v sebeobsluze

 • dítě a jeho psychika: rozvoj komunikativních dovedností (jak se                     jmenuješ, jaké máme dnes počasí)

 • dítě a ten druhý: seznamování s pravidly chování ve vztahu k                     druhému (poprosit kamaráda o hračku, omluvit se, slušně se umět zeptat)

 • dítě a společnost: seznámení s režimem  dne v MŠ

 • dítě a svět: seznámení s prostory MŠ, včetně zahrady

 

1/17

1/23

1/23

1/15

Pozn.:

 • POZNÁVACÍ cíl = rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání 

 • POSTOJOVÝ cíl = osvojení základů hodnot, na nichž je založena naše společnost 

 • HODNOTOVÝ cíl = získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí