...v březnu 2015

             naše celoměsíční téma je konečně "JARO" 

 

 

 • 2.3.-6.3.: VYHÁNÍME ZIMU

vzdělávací cíle

 • Poznávací: Rozlišovat a prohloubit poznatky o změnách v přírodě.

 • Postojový: Poznávání nových jevů v přírodě.

 • Hodnotový: Poznávání, jak na mou osobnost působí změny v přírodě.

                                                                                                                                                                               

vzdělávací oblasti

 • Dítě a jeho tělo: Rozvoj fyzické a psychické zdatnosti (změna v ročním období).

 • Dítě a jeho psychika: Posilování přirozených poznávácích citů- změny v přírodě.

 • Dítě a ten druhý: Prohlubování vztahů mezi všemi ve školce.

 • Dítě a společnost: Rozvoj schopnosti projevovat se autenticky( já jsem originál)

 • Dítě a svět: Rozvoj poznatků o základních přírodních jevech

 

 

 • 9.3.-13.3.: 

JARNÍ PRÁZDNINY (škola má zavřeno)

 

 

 • 16.3.-20.3.: 

JARO ŤUKÁ NA DVEŘE

vzdělávací cíle

 • Poznávací: Seznámení se s dalšími znaky Jara.

 • Postojový : Poznám, že přišlo Jaro (pokusit se naučit poznávat jarní květiny a znaky Jara)

 • Hodnotový: Vytváření si kladného vztahu k přírodě (neničíme ji, vážíme si jí)                                                                                                                                                                               

vzdělávací oblasti

 • Dítě a jeho tělo: Zdravé tělo, zdravý duch (správné dýchání, cvičíme, abychom byli zdraví)

 • Dítě a jeho psychika: Rozlišit a prohloubit poznatky dětí o změnách v přírodě v jarním období.

 • Dítě a ten druhý: Rozvoj dovedností důležitých pro navázání a rozvíjení vztahů dítěte k druhým lidem

 • Dítě a společnost: Dodržování určitých pravidel, jak se chováme k přírodě.

 • Dítě a svět: Pozorování změn v přirodě, co vše příroda vytvořila sama.

 

 

 

 

 • 23.3.-3.4.: 

VELIKONOCE

vzdělávací cíle

 • Poznávací: Osvojit si vše, co se týče Velikonoc ( znaky, tradice)

 • Postojový : Vytvořit si a přijmout postoj k velikonočním tradicím.

 • Hodnotový: Vnímat proměnující se aprílovou přírodu.(jak na mě působí stálé výkyvy v počasí).

                                                                                                                                                                              

vzdělávací oblasti

 • Dítě a jeho tělo: Rozvíjet pohybové a manipulační činnosti ( na téma Velikonoce)

 • Dítě a jeho psychika: Co vím o Velikonocích.(cvičit pamět, pozornost, představivost).

 • Dítě a ten druhý: Rozvíjet schopnost sounáležitosti s kamarády.

 • Dítě a společnost: Poznávat tradice naší společnosti.

 • Dítě a svět:Vnímat a respektovat probouzející se přírodu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/7

DSCN0996.JPG
DSCN0996.JPG

1/12
DSCN1471.JPG
DSCN1471.JPG

DSCN1452.JPG
DSCN1452.JPG

DSCN1196.JPG
DSCN1196.JPG

DSCN1471.JPG
DSCN1471.JPG

1/30