...v ÚNORU 2015

              naše celoměsíční téma je stále ještě "ZIMA" :-)

 

 

 

 • 2.2.-6.2.: SVĚTLO A STÍN V  NAŠÍ BLÍZKOSTI

vzdělávací cíle

 • Poznávací: Poznávání světla a stínu. Odkud se bere stín, co jej vytváří. Jak je pro nás důležité světlo.

 • Postojový : Mám rád světlo nebo tmu? Hledání "svého" světla.

 • Hodnotový: Světlo,stín a tma-mají svá pozitiva. Vše se propojuje.

                                                                                                                                                                               

vzdělávací oblasti

 • Dítě a jeho tělo: Koordinace pohybu v temějším prostředí.

 • Dítě a jeho psychika: Uvědomování si, kdy se citím spokojeně.           Mé světlo.

 • Dítě a ten druhý: Vnímání spokojenosti mých kamarádů.

 • Dítě a společnost: Proč je důležité, aby bylo světlo ale i tma.

 • Dítě a svět: Hledání světla a stínu v přírodě.

 

 

 

 

 • 9.2.-13.2.: 

VE ŠKOLCE JSME KAMARÁDI, VŠICHNI SE TU MÁME RÁDI

(aneb valentýnský týden)

vzdělávací cíle

 • Poznávací: seznamujeme se se svátkem sv. Valentýna, co je to láska, koho máme rádi

 • Postojový: proč je důležité mít kolem sebe přátelé a rodinu, učíme se vzájemnému respektu, pomáháme si, snažíme se pracovat kolektivně

 • Hodnotový: ve školce je každý kamarád

                                                                                                                                                                               

vzdělávací oblasti

 • Dítě a jeho tělo: správné držení těla při ranním kruhu a činnostech u stolu, správné držení tužky, procvičování prstů a zápestí , procvičování jemné motoriky - zameřeno na kreativnost dítěte

 • Dítě a jeho psychika: koho máme rádi (píseň ,,Mám srdíčko, mám, komu já ho dám...)

 • Dítě a ten druhý: valentýnský dárek - chci udělat někomu radost

 • Dítě a společnost: pozoruji lásku kolem (rodinnou, zvířecí), chci si o ní povídat

 • Dítě a svět: poznání svátku, který je pro děti nový, netradiční 

 

 

 

 

 

 • 16.2.-20.2.: 

MASOPUST

vzdělávací cíle

 • Poznávací: Seznámení se s novou tradicí. 

 • Postojový : Umím se rozhodnout, poradit a pomoct. Dbám na bezpečnost všech.( při výrobě masek, pečení koblížků...)

 • Hodnotový:  Uvědomění si, že je Masopust plný radosti, smíchu a zábavy.

                                                                                                                                                                              

vzdělávací oblasti

 • Dítě a jeho tělo: Co vše dokáže naše tělo.

 • Dítě a jeho psychika: Smích je jeden z nejlepších masopustních zvyků. Smějeme se na celé kolo.

 • Dítě a ten druhý: Umíme se domluvit. Rozhovory nad kostými ostatních dětí, co se nám líbí a co naopak nelíbí. Spolupracujeme.

 • Dítě a společnost: Seznamujeme se s tradicemi.

 • Dítě a svět: Dbáme na bezpečnost při Maspustním průvodu, chůze ve dvojcích. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/22

1/17