...v lednu 2015

              naše celoměsíční téma jsou "ZIMA" 

 

 

 

 • 5.1.-9.1.: ZIMNÍ RADOVÁNKY

vzdělávací cíle

 • Poznávací: Osvojit si rozdíly mezi geometrickými tvary, tvary které jsou stejné- využívat minulou zkušenost.

 • Postojový : Dbát na bezpečnost svou i svých kamarádů.

 • Hodnotový: Pozitivně vnímat přírodní jevy v zimě.                                                                                                                                                                                

vzdělávací oblasti

 • Dítě a jeho tělo: Správné držení těla, koordinace, vzhledem k zimnímu počasí(náledí atd..)

 • Dítě a jeho psychika: Chtít rozumět okolnímu světu, výtváření bohatství představ.

 • Dítě a ten druhý: Dbát na bezpečnost sebe i svých kamarádů

 • Dítě a společnost: Seznámení se s pranostikami o Třech králích.

 • Dítě a svět: Fyzikální, přírodní jevy v zimě.

 

 

 

 

 

 

12.1.-18.1.: U KAMARÁDŮ ESKYMÁKŮ

vzdělávací cíle

 • Poznávací: dítě poznává kulturu a život Eskymáků, učí se pojmy - nahoře, dole (sever-jih, Arktida-Antarktida), kde leží Grónsko, poznáváme polární zvěř

 • Postojový: porovnávání našeho života s životy Eskymáků

 • Hodnotový: píšeme dopis kamarádu Aukovi

 

vzdělávací oblasti

 • Dítě a jeho tělo: správné držení těla při ranním kruhu a činnostech u stolu

 • Dítě a jeho psychika: povídání si o životě malého Eskymáka Auka, čteme dopis od Auka a odepisujeme na něj

 • Dítě a ten druhy: společně stavíme iglú, vzájemná kooperace při aktivitách

 • Dítě a společnost: učíme se nemít předsudky vůči odlišným lidem (ve světě se nachází mnoho kultur)

 • Dítě a svět: uvědomění si rozdílů mezi jinými kulturami, objevování života Eskymáků z pohledu dítěte

 

 

 

19.1.-23.1.: SPORTUJEME V ZIMĚ

vzdělávací cíle

 • Poznávací: Seznámení se s novým pojmem "zimní sporty" a se vším, co k tomu patří.

 • Postojový :  Uvědomění si, proč je sport důležitý  a co vše je potřeba ke sportování v zimě.

 • Hodnotový: Vytvořit si kladný vztah k zimním sportům.                                                                                                                                                                        

vzdělávací oblasti

 • Dítě a jeho tělo: Rozvoj pohybových schopností při různorodých zimních sportech.

 • Dítě a jeho psychika: Práce se sebou samým. Zjištění svých dovednostíve sportu.

 • Dítě a ten druhý: Vnímání schopností kamarádů.

 • Dítě a společnost: Seznámení se se zimními sporty, které jsou všude kolem nás.

 • Dítě a svět: Vnímání okolí, zkoumání, kde jaké sporty můžeme provádět.

 

 

 

 

26.1.-30.1.: PANÍ ZIMA OPĚT KRALUJE

vzdělávací cíle

 • Poznávací: dítě poznává, objevuje a zkoumá vlastnosti ledu a sněhu, zkouší si nové netradiční výtvarné techniky (malování do sněhu, malování do moučné hmoty)

 • Postojový: proč nestrkat sníh do úst (což dělá hodně dětí), i když je sníh bílý, ve skutečnosti je špinavý (pokusy)

 • Hodnotový: všechno je jen voda                                                                                                                                                               

vzdělávací oblasti

 • Dítě a jeho tělo: správné držení těla při ranním kruhu a činnostech u stolu, dbáme na bezpečnost venku v tomto nepříznivém počasí (mnoho sněhu, náledí)

 • Dítě a jeho psychika: odvyknutí si od klasických sněhuláků, kteří jsou propojení se zimou a sněhem, ale poznat také živoucí zimní bytosti - Ledová královna

 • Dítě a ten druhý: vzájemná kooperace při společných aktivitách, dbáme na bezpečnost kamaráda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/12

1/22

1/9

1/28